Automatische mounten USB drive

Door zekerpixels op zaterdag 14 september 2013 23:11
Categorie: RPI, Views: 3.626

De drives die ik heb gebruikt waren ntfs geformateerd (zodat ik deze drive nog aan windows kan hangen) Wil je een USB-stick gebruiken dan adviseer ik deze te formatteren naar ntfs, omdat ik heb ondervonden dat fat problemen kan geven.

Verbind de USB dirve met de RaspberryPI

Add support for NTFS-formatted disks.
	sudo apt-get install ntfs-3g

Nu maken we een directory waar we de usb drive aan gaan mounten, en zorgen wel voor write premmision.
	sudo mkdir /media/USBDRIVE
	sudo chmod 775 /media/USBDRIVE

Display drives.
	sudo blkid

Zoek naar het LABEL van jou USB drive en schrijf op wat de UUID is en welk type, de /dev/mmcblk0p1 en /dev/mmcblk0p2 zijn hier van de sd-kaart.

Voor de zekerheid maken we een backup.
	sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.backup

Nu gaan we een regel toevoegen, hiervoor heb je die informatie nodig die je net hebt opgeschreven. Met de regel die we zo toevoegen word de usb drive automatische gemount aan de directory die net is aangemaakt.
	sudo nano /etc/fstab

Voeg de volgende regel toe, verander hierbij wel de UUID en evt de directory, gebruik je een drive die EXT3 of EXT4 is verander dan ntfs-3g hiernaar.
LETOP: dat de verschillende delen met tab gescheiden worden anders kan dit problemen geven.
	UUID="E3A11A1EA289F142"	/media/USBDRIVE	ntfs-3g	rw,defaults	0	0

Reboot je Raspberry PI
	sudo shutdown -r now

Na de reboot controleren we of de usb drive gemount is. Dit is hoogstwaarschijnlijk de onderste regel.
	cat /etc/mtab 

Volgende: Upgraden naar Windows 10 12-'15 Upgraden naar Windows 10
Volgende: Trance.fm 09-'13 Trance.fm

Reacties

Reageren is niet meer mogelijk